Českolipský komorní cyklus letos u Husa

Verze pro tisk |

Pro letošní rok Českolipský komorní cyklus opustí Centrum textilního tisku s cílem představit svému publiku více neprávem opomíjenou významnou sakrální městskou památku, která navíc ukrývá zcela mimořádný a cenný varhanní nástroj významným v celonárodním měřítku. Kostel Mistra Jana Husa Církve československé husitské v českolipském Městském parku byl postaven podle návrhu českolipského architekta Richarda Broscheho a do provozu byl uveden v roce 1929 jako německý evangelický kostel. V roce 1930 byl vybaven vynikajícím varhanním nástrojem drážďanské firmy Carl Eduard Jehmlich z roku 1858. Skříň nástroje je provedena v pseudogotickém slohu, nástroj má jeden manuál s rozsahem C-D3, pedál C-C1. Varhany mají jediný pedálový registr a atypickou menzuru. Jedná se o jeden z nejmenších nástrojů svého druhu, který je dodnes zachovaný v původní podobě, což z něj činí skutečný unikát nevyčíslitelné hodnoty, jenž je chloubou nejen českolipského regionu. Pro vynikající akustiku kostela a tyto vzácné varhany patří kostel k nejvýznamnějším koncertním sálům v České Lípě.

V rámci třetího ročníku koncertního cyklu, který oprašuje tradici Kruhu přátel hudby, který po léta obohacoval hudební dění ve městě, se u Husa uskuteční pět koncertů, na nichž budou jednu z hlavních rolí hrát i místní varhany. Mimoto Českolipský komorní cyklus ctí i významné svátky liturgického roku a svoji dramaturgii obohacuje i o program věnovaný tématice postní doby a vánočních svátků. Pro postní dobu vytvořila nový projekt respektovaná osobnost světa staré hudby, prof. Barbara Maria Willi, která ke spolupráci přizvala violoncellistu Michala Raitmajera a vyrazného barytonistu mladší generace, Romana Hozu. I tento projekt je připraven s cílem prezentovat možnosti místního unikátního varhanního nástroje a zahájí letošní cyklus v úterý 24. března.

Ceněný nástroj necháme zaznít i v případě sborového koncertu Královehradeckého sboru Jitro, který se uskuteční v úterý 21. dubna. I v tomto případě prof. Jiří Skopal, sbormistr tohoto úspěšného dětského sboru, připravil vystoupení přímo „ušité na míru“ místnímu nástroji. V programu zazní díla Vivaldiho, Vodňanského, Galkuse, Platperse, Biebla, Brahmse, Řezníčka, Badingse, Ebena, Thomsona nebo Hurníka.

Květnový projekt bude věnovaný připomenutí osobnosti české skladatelky Vítězslavy Kaprálové při příležitosti 80. výročí jejího úmrtí. Vítězslava Kaprálová (24. 1. 1915 – 16. 6. 1940) byla ve třicátých letech minulého století považována za jednu z největších skladatelských nadějí české hudby. Osud jí bohužel vyměřil velmi krátký život – dožila se pouhých pětadvaceti let. Přestože o kvalitě její tvorby nebylo nikdy pochyb (proslavila se po Evropě a už nedlouho po její smrti vyšlo několik zásadních publikací o jejím životě a díle) a přestože se její otec Václav Kaprál (1889–1947) až do konce svého života obětavě staral o to, aby její skladby neupadly v zapomnění, ozývala se její hudba z koncertních pódií v průběhu let stále méně a méně, až v posledních čtyřech desetiletích dvacátého století zmizela prakticky úplně. V České Lípě tuto významnou osobnost představí formou komponovaného projektu kvarteto Kaprálová ve spolupráci s renomovanou herečkou Taťjanou Medveckou, v rámci nějž zazní Osmý smyčcový kvartet Kaprálové i ukázky z její korespondence – Dopisů domů, láskám a přátelům, a který bude poctou skladatelce a dirigentce, která mnoha jiným ženám otevřela dveře na koncertní pódia.

Letní část cyklu uzavře tradiční červnový open-air v Městském parku s populárním Epoque Quartetem a kytarovým duem Siempre nuevo. Na podzim se můžete těšit na varhanní recitál přední české hráčky Ireny Chřibkové či adventní koncert Musicy Bohemica Jaroslava Krčka. Vstupenky jsou v prodeji ve festivalové pokladně v Žižkově ulici, a to včetně zvýhodněného abonmá na celý cyklus, jehož nákupem získáte návštěvu jednoho koncertu zdarma. Více informací najdete na www.lipamusica.cz.

alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru